Ladislava Tomaštíková

Cimbalistka, s kapelou hostuje od roku 2010. Vystudovala hru na cimbál na hudební akademii v Banské Bystrici a kromě Svítání účinkuje i v seskupeních, která se věnují lidové hudbě.